SERIA TECHNOLOGIE, KREATYWNOŚĆ, IMPLEMENTACJA

Problematyka naukowa serii „Technologie, Kreatywność, Implementacja” obejmuje kwestie utylitarności wdrożenia wyników badań naukowych. Analiza współczesnych fenomenów technologicznych wymaga odpowiedniej aparatury opisowej. Zadania teoretycznego modelowania wybranych aspektów rzeczywistości zmierzają w kierunku wyjaśniania i znajdowania prawidłowości rządzących kierunkiem przemian współczesnej rzeczywistości gospodarczo- ekonomicznej.

ZESPÓŁ REDAKTORSKI

RECENZENCI

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Bohdan Kyszakewicz

Zastępca redaktora naukowego:

dr Paweł Kazibudzki

Sekretarz:

mgr Adam Polański

dr Wiktor Hryhorovych
dr hab. Mykola Korec
mgr inż. Jan Tołwiński
prof. dr hab. Alla Denysova
prof. dr hab. Svitlana Filyppova,
prof. dr hab. Jiri Krupka
prof. dr Adam Krzymowski
prof. dr hab. Michał Soltes
prof. dr hab. Marian Kieloch
prof. dr hab. Myron Czerniec
prof. dr hab. Anatolij Prykarpatskyy
prof. dr hab. Yarema Prykarpatskyy
dr Władysław Gol
dr Wiktor Hryhorowycz
dr Anna Wróbel-Knysak
dr inż. Andrzej Dulbiński