SERIA PNAP

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie skupiający naukowców z różnych kontynentów, których artykuły naukowe poruszają zagadnienia o charakterze historycznym, kulturowym, politycznym, prawnym, społeczno-ekonomicznym, a także zagadnienia związane z edukacją i zdrowiem.

Periodyk naukowy punktowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski.

Częstotliwość wydawania: co dwa miesiące, od 2017 roku 6 numerów rocznie ( 20 lutego,    20 marca, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 października, 20 grudnia)

Autorzy zastrzegają sobie prawa autorskie i uprawniają czasopismo do pierwszego opublikowania pracy, która jest jednocześnie objęta licencją Creative Commons Attribution License pozwalającą innym opublikować pracę ze wskazaniem jej autorstwa i pierwszej publikacji w danym czasopiśmie.

więcej informacji na stronie pnap.ap.edu.pl

ZESPÓŁ REDAKTORSKI

RECENZENCI

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Serhii Huszko

Zastępca redaktora naukowego:

Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski

Sekretarz:

Prof. dr Agnieszka Jastrzębska

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kryński
Prof. dr hab. Iveta Mietule
prof. dr hab. Michael Poluzhyn
dr Hameni Blaise
prof. Juan Campechano Covarrubias
prof. dr Geert Demuijnck
prof. dr hab. Ioan Horga
dr José Manuel Macedo Botelho
prof. dr hab. Andrii Shaikan
prof. dr hab. Rasa Subačienė
prof. dr Jordan Zjawiony
prof. dr Piotr Stec
prof. dr Piotr Zbigniew Lisowski
prof. dr hab. Michal Soltes
prof. dr hab. Jan Mazur
prof. dr hab. Volodymyr Kulishov
prof. dr hab. Abduhakim Mamanazarow
prof. dr hab. Jiří Křupka