SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator korzysta z usług programu plagiat.pl.

Wykorzystywany system Antyplagiat® umożliwia porównanie tekstu z zasobami najobszerniejszej bazy referencyjnej spośród rozwiązań dostępnych na polskim rynku. System posiada dostęp do zasobów światowego Internetu; Bazy Aktów Prawnych zawierającej aktualne akty normatywne obowiązujące w Polsce; RefBooks zawierającej ponad milion utworów głównie w językach polskim i angielskim bazy publikacji i tekstów ze wszystkich dziedzin nauki i kultury udostępnionych Plagiat.pl zarówno w modelu tradycyjnym, jak i na podstawie otwartych licencji (tzw. Open Access).

Wynikiem analizy antyplagiatowej jest dokładny i przejrzysty raport zawierający informacje o zapożyczeniach wykrytych w badanym tekście. System Antyplagiat® spełnia wszystkie standardy ochrony prywatności i poufności danych wynikające z obowiązujących przepisów, a jego skuteczność została sprawdzona przez kilkuset kientów.

 

Więcej informacji można przeczytać na stronie producenta systemu: https://plagiat.pl/