Miesięcznik-Periodyk Naukowo-Pedagogiczny „Młodzież i Rynek”

Miesięcznik “Młodzież i Rynek” jest zbiorem wielu artyukułów wykładowców, studentów, doktorantów, naukowców i specjalistów uniwersytetów i szkół wyższych wszystkich poziomów.

Czasopismo wydawane jest w celu systematycznego przedstawiania wyników badań i pracy naukowców, które podnoszą ich kompetencje zawodowe w dziedzinie edukacji i nauk pedagogicznych.


ISSN 2308-4634 (druk), ISSN 2617-0825 (online

ZESPÓŁ REDAKTORSKI

RECENZENCI

Redaktor naukowy:

Prof. dr hab. Nadia Skotna

Zastępca redaktora naukowego:

dr Natalia Prymaczenko

Dr hab. Fabian Andrushkevych
Dr hab. Mykola Yevtukh
Dr hab. Iryna Zvarych
Dr hab. Mykola Korets
Dr hab. Ivan Mykhasyuk
Dr hab. Leonid Orshanskyi
Dr hab. Oleh Padalka
Dr hab. Mykola Pantyuk
Dr Inna Romashchenko
Dr hab. Oleh Topuzov
Dr hab. Maria Chepil
Dr hab. Oleksandr Shpak