O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator” jest nieodzowną częścią pracy uczelni od 1992 r. W zakres działalności wydawnictwa wchodzi publikowanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych oraz aperiodycznych rozpraw i monografii. Publikowane pozycje mają uznany na specjalistycznym rynku księgarskim wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy naukowi, specjaliści z różnych dziedzin oraz studenci kierunków i specjalności prowadzonych na uczelni.

Główne działania wydawnictwa Educator to:

EDYCJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

  • Książki, monografie, skrypty, podręczniki i materiały pokonferencyjne:
  • Międzynarodowe Konferencje Studenckie
  • Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym

PERIODYKI NAUKOWE

  • Polonia University Scientific Journal ISSN 1395-9911
  • Youth & Market (Monthly Scientific Pedagogical Journal) ISSN 2308-4634

KSIĘGARNIA „EDUCATOR”

  • Sprzedaż publikacji uczelnianych (podręczników, monografii, skryptów, zeszytów naukowych i innych publikacji Akademii Polonijnej)
 
Wydawnictwo Akademii Polonijnej EDUCATOR znajduje się w  nastepujacych, międzynarodowych bazach danych: