SERIA INTELIGENTNE SPOŁECZEŃSTWO

Seria „Inteligentne Społeczeństwo” podejmuje kwestię doskonalenia się społeczeństwa w erze natłoku informacji, rozwoju technologii i zmian gospodarczych. Pozycja zawiera kwestię rozwoju społeczeństwa, dążenia do doskonalenia w obliczu mnożących się nowych wyzwań. Metody rozwiązywania problemów, które były wykorzystywane dotychczas mają swoje ograniczenia i przestały się sprawdzać. Dotarliśmy do punktu zero dlatego też musimy rozwijać się inteligentnie a poprzez inteligentny rozwój rozumiemy budowanie i krytyczne proponowanie modelowych teorii przedmiotu materialnego (np. multifunkcjonalne urządzenia techniczne) czy też wielowymiarowego systemu wirtualnego.

ZESPÓŁ REDAKTORSKI

RECENZENCI

Redaktor naukowy:

Prof. dr Paulina Winiarska

Zastępca redaktora naukowego:

mgr Sylwia Sztajner

Sekretarz:

mgr Martyna Smyła

prof. dr Giovanni Delpero
dr Sergii Kulyk
dr Liudmyla Rybałko
prof. dr Rasa Subaciene
dr Jacek Wiatrowski
dr Vadym Zagarii
dr Narcisse Telesphore Elle
dr Andrzej Mirski
dr Piotr Zasępa