INNE PUBLIKACJE POZA SERIAMI

ZESPÓŁ REDAKTORSKI

RECENZENCI

Redaktor naukowy:

Prof. dr Paulina Winiarska

Zastępca redaktora naukowego:

prof. dr Agnieszka Hanna Jastrzębska

Sekretarz:

mgr Jowita Ziołek-Barczak

dr Wojciech Józef Grabałowski

dr Ngadjifna Ngadjifna

prof. dr Oleksii Zhyltsov

prof. dr Piotr Zbigniew Lisowski