WSPÓŁPRACA WYDAWNICZA

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką

ISBN: 978-83-264-5448-6

Autorzy: Andrzej Kryński Aime F. Caekelbergh,Matthias Kramer

Międzynarodowe Zarządzanie Środowiskiem tom I:
Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiebiorstwem

ISBN:  83-7387-646-4

Autorzy:  Kramer Matthias, Maria Urbaniec, Andrzej Kryński (red. )

Międzynarodowe Zarządzanie Środowiskiem tom II:
Instrumenty i systemy zarządzania

ISBN:  83-7387-679-0

Autorzy:  Kramer Matthias, Brauweiler Jan, Nowak Zygfryd (red.) 

Międzynarodowe Zarządzanie Środowiskiem tom III:
Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym

ISBN: 83-7387-680-4

Autorzy: Kramer Matthias , Strebel Heinz, Ludgarda Buzek (red.)

Wielka Encyklopedia Polonii Świata

ISBN: 978-83-7542-116-3

Redaktor naczelny -prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa S. Piaska
Redaktor naukowy – ks. prał. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński
Redaktor techniczny – ks. prof. dr hab. Stanisław Łupiński

Ekonomický časopis/Journal of Economics

ISSN: 0013-3035

QUANTIFICATION AND COMPARISON OF AVOIDABLE MORTALITY – CAUSAL RELATIONS AND MODIFICATION OF CONCEPTS

Autorzy: Michal Soltes, Beata Gavurova 

Economic Aspects of a Health System Electronization

ISSN: 2328-1243

Autorzy: Vincent Šoltés (Technical University of Košice, Slovakia), Antonio José Balloni, Beáta Gavurová, Michal Šoltés