SERIA INNOWACJE, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO

Problematyka  naukowa w serii „Innowacje, Praca, Społeczeństwo” odzwierciedla interdyscyplinarne założenia merytoryczne , które umożliwiają stworzenie  płaszczyzny kompetentnej refleksji naukowej nad aktualną problematyką kulturowo- społeczną oraz prawno- ekonomiczną, której adekwatny opis i szeroki paradygmat rozumienia stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnych naukowców.

ZESPÓŁ REDAKTORSKI

RECENZENCI

Redaktor naukowy:

Prof. dr Mirosława Skalik

Zastępca redaktora naukowego:

Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski

Sekretarz:

mgr Edyta Całus

prof. dr hab. Andrzej Kryński,
prof. dr Pierre Boubou
prof. dr Geert Demuijnck
dr Narcisse Telesphore Elle
prof. dr Ioan Horga
prof. dr Andre Kadandji
dr Tomasz Lenarczyk
prof. dr Alla Mykhatska
prof. dr hab. Mykola Palinchak
prof. dr Roberto Russo
prof. dr Serhii Hushko
prof. dr Matthias Kramer
prof. dr Adam Krzymowski,
prof. dr hab. Bohdan Kyshakevych
prof. dr Etgard Manga Engama
prof. dr Iveta Mietule
prof. dr Justin Moskolai Ngossaha
prof. dr hab. Marianna Sinicakova,
mgr Tomasz Sławik
dr Gaelle Tatiana Timba,
dr Dariusz Marceli Więcek
prof. dr hab. Tomasz Zelinsky
dr hab. Wojciech Franciszek Podlecki
prof. dr Volodymyr Kulishov