SERIA INNOWACJE, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO

Problematyka  naukowa w serii „Innowacje, Praca, Społeczeństwo” odzwierciedla interdyscyplinarne założenia merytoryczne , które umożliwiają stworzenie  płaszczyzny kompetentnej refleksji naukowej nad aktualną problematyką kulturowo- społeczną oraz prawno- ekonomiczną, której adekwatny opis i szeroki paradygmat rozumienia stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnych naukowców.

POZYCJE W TEJ SERII WYDAWNICZEJ