SERIA TECHNOLOGIE, KREATYWNOŚĆ, IMPLEMENTACJA

Problematyka naukowa serii „Technologie, Kreatywność, Implementacja” obejmuje kwestie utylitarności wdrożenia wyników badań naukowych. Analiza współczesnych fenomenów technologicznych wymaga odpowiedniej aparatury opisowej. Zadania teoretycznego modelowania wybranych aspektów rzeczywistości zmierzają w kierunku wyjaśniania i znajdowania prawidłowości rządzących kierunkiem przemian współczesnej rzeczywistości gospodarczo- ekonomicznej.

POZYCJE W TEJ SERII WYDAWNICZEJ