SERIA INTELIGENTNE SPOŁECZEŃSTWO

Seria „Inteligentne Społeczeństwo” podejmuje kwestię doskonalenia się społeczeństwa w erze natłoku informacji, rozwoju technologii i zmian gospodarczych. Pozycja zawiera kwestię rozwoju społeczeństwa, dążenia do doskonalenia w obliczu mnożących się nowych wyzwań. Metody rozwiązywania problemów, które były wykorzystywane dotychczas mają swoje ograniczenia i przestały się sprawdzać. Dotarliśmy do punktu zero dlatego też musimy rozwijać się inteligentnie a poprzez inteligentny rozwój rozumiemy budowanie i krytyczne proponowanie modelowych teorii przedmiotu materialnego (np. multifunkcjonalne urządzenia techniczne) czy też wielowymiarowego systemu wirtualnego.

POZYCJE W TEJ SERII WYDAWNICZEJ