PODRĘCZNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

Kategoria:

Opis

Publikacja opracowana w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0065/17 pt. “Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

ISBN: 978-83-7542-185-9
DOI: 10.32782/978-83-7542-185-9


SERIA WYDAWNICZA: HED/03/01 ZDROWIE, ŚRODOWISKO, ROZWÓJ

Pobierz PDF