PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 27 (2018) nr 2

10,00 

Kategoria:

Opis

ISSN 1895-9911 Print
ISSN 2543-8204 Online

DOI:10.23856/27

Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2018, 27 (2018) nr 2, s.142.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

“Educator” Wydawnictwo Akademii Polonijnej
ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa
tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62
www.pnap.ap.edu.pl e-mail: pnap@ap.edu.pl