MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

20,00 

Kategoria:

Opis

Publikacja opracowana w ramach projektu nr POWR.05.05.00-00-0006/18 pt. ” Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

ISBN: 978-83-7542-189-7
DOI: 10.32782/978-83-7542-189-7
SERIA WYDAWNICZA: HED/03/02 ZDROWIE, ŚRODOWISKO, ROZWÓJ

Pobierz PDF