LOWER OFFICE OFFICERS IN THE KINGDOM OF POLAND IN THE YEARS (1815 – 1915)

20.00

LOWER OFFICE OFFICERS IN THE KINGDOM OF POLAND IN THE YEARS (1815 – 1915)

ISBN 978-837542-149-1
DOI:10.23856/W1709

© Copyright by Publishing house „Educator”

Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie “Educator” ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62

www.ap.edu.pl     e-mail: wydawnictwo@ap.edu.pl

PDF VERSION

Opis

LOWER OFFICE OFFICERS IN THE KINGDOM OF POLAND IN THE YEARS (1815 – 1915)

ISBN 978-837542-149-1
DOI:10.23856/W1709

© Copyright by Publishing house „Educator”

Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie “Educator” ul.Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

tel: +48 34 368 42 15, fax +48 34 324 96 62

www.ap.edu.pl     e-mail: wydawnictwo@ap.edu.pl