III Międzynarodowa konferencja naukowa (sekcja studencka)

25,00 

Kategoria:

Opis

ISBN 978-83-7542-125-5
DOI:10.23856/W1703

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: III Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2018, s.109.

Nakład 100 egz.

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”

Wersja PDF