GOSPODARCZO-POLITYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Kategoria:

Opis

Autor:

Radosław Kupczyk

 

wydawnictwo Educator, 2006 r.