GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

20.00

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

ISBN 978-83-7542-168-2
DOI:10.23856/W1701

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897.

Nakład 300 egz. (wersja drukowana est wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2016

PDF VERSION

Opis

GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ

ISBN 978-83-7542-168-2
DOI:10.23856/W1701

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.897.

Nakład 300 egz. (wersja drukowana est wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator” Częstochowa 2016