GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ (SEKCJA STUDENCKA)

25,00 

Kategoria:

Opis

ISBN 978-83-7542-172-9
DOI:10.23856/W1702

Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.73.

Nakład 150 egz. (wersja drukowana jest wersją pierwotną)

© Copyright by Wydawnictwo “Educator”