SERIA PNAP

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie skupiający naukowców z różnych kontynentów, których artykuły naukowe poruszają zagadnienia o charakterze historycznym, kulturowym, politycznym, prawnym, społeczno-ekonomicznym, a także zagadnienia związane z edukacją i zdrowiem.

Periodyk naukowy punktowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski.

Częstotliwość wydawania: co dwa miesiące, od 2017 roku 6 numerów rocznie ( 20 lutego,    20 marca, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 października, 20 grudnia)

Autorzy zastrzegają sobie prawa autorskie i uprawniają czasopismo do pierwszego opublikowania pracy, która jest jednocześnie objęta licencją Creative Commons Attribution License pozwalającą innym opublikować pracę ze wskazaniem jej autorstwa i pierwszej publikacji w danym czasopiśmie.

więcej informacji na stronie pnap.ap.edu.pl

POZYCJE W TEJ SERII WYDAWNICZEJ