SERIA JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA

Problematyka naukowa w serii „Język, Kultura, Komunikacja” odzwierciedla interdyscyplinarny charakter współczesnej nauki. Przejawiający się między innymi w wielości ujęć teoretycznych i metodologicznych, odniesionych do szerokiego spectrum dziedzin wiedzy naukowej od językoznawstwa do kulturoznawstwa w ramach szeroko pojętej humanistyki.

POZYCJE W TEJ SERII WYDAWNICZEJ